Informacijos apie asmenį surinkimas
2016-11-03

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 3 d.  įsakymu Nr. V1-792 „Dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“, pretenduojant į Rumšiškių kultūros centro direktoriaus pareigybę turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis.