Kūčios menininkų Glinskių šeimoje
 

Dalinamės menininkų Audronės Skarbaliūtės ir Leono Vytauto Glinskio šeimos Kūčių vakaro video.

Kaip pat Leonas Vytautas Glinskis yra sakęs: „1988 metų Šventos Kūčios ypatingos. Sąjūdžio dvasia ir tikėjimas jo idėjomis. Himno giedojimas prie Kūčių stalo, 94 metų močiutės deklamuojamas Maironio eilėraštis. Panašiai Kūčias švenčiame ir dabar."

 

2020-12-23

 visos naujienos